Udfyld nedenstående ved flytning – udlejer

Felter markeret med * skal udfyldes

Informationer om adressen

Informationer om fraflytter

Informationer om indflytter

Indtast aflæsninger

Har du solceller?

Hvis ja: udfyld venligst tal for måler 1 og måler 2

Information om fraflytning og indflytning af lejer

Aflæsning af el sker automatisk, hvis du har en fjernaflæst elmåler.

Navn skal altid udfyldes med fulde navn.

CPR-nr.:
For at vi kan anvende dine flytte oplysninger skal vi have dit CPR-nr. Det er et lovkrav pr. 1. april 2016, at alle el-leverandører skal have kundens CPR-nr.
Læs mere om de nye regler/lovkrav på det danske elmarked her.

 

Flytningsdato

– er den dag hvor en el-aftale skal ophøre.

Husk at melde (til-/fra-) flytning senest 3 hverdage efter flyttedatoen – med fordel kan vi modtage skæringsdatoen (tilflytningsdato) fra jer 60 dage før tilflytningsdatoen –  Aflæsning af el sker automatisk via den fjernaflæst elmåler. Flyttegebyr udgør 81,25 kr.

Melder du flytning på vegne af andre, skal du have en skriftlig fuldmagt fra indflytter. Har du IKKE en skriftlig fuldmagt skal den enkelte indflytter selv anmelde flytning til sin ønskede el-leverandør.